"वासुदेव उवाच"
"‘मला ईश्‍वर दर्शन झालं पाहिजे’, अशी तीव्र इच्छा होणं हे साक्षात्काराचं प्रथम बीज असतं."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा
आत्मिक बळ
प्रपंच आणि परमार्थ