"वासुदेव उवाच"
"इंद्रियांद्वारे मिळविलेल्या भौतिक ज्ञानाचा गर्व न केल्यास अध्यात्मज्ञान ग्रहण करता येतं."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308
Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300