"वासुदेव उवाच"
"विश्‍वकल्याणाच्या हेतूने प्रेरित होऊन प्रज्वलित केलेली एखादी छोटी पणतीसुद्धा झगमगाटाच्या ईर्षेने प्रज्ज्वलित केलेल्या दीपमाळेपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308
Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300