"वासुदेव उवाच"
"जे पाप पुण्याच्या चक्रातून मनुष्याला तारून नेतं ते तीर्थ."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308

Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300