"वासुदेव उवाच"
"परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम असल्याने सुखाच्या गतकालीन अस्तित्वाचं दु:ख उगाळत बसू नये आणि स्मरण झालं तरी त्याचं चिंतन करू नये."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308
Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300