"वासुदेव उवाच"
"सेवा करतो आहोत म्हणजे आपण आपल्यावरच उपकार करतो आहोत ही भावना मनात बाळगल्याशिवाय मनात समता येणार नाही."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308
Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300