"वासुदेव उवाच"
"यज्ञ करणे म्हणजे स्वत:चा देह ईश्‍वराच्या नि:स्वार्थ भक्तिकरिता, समाजाच्या कल्याणाकरिता, राष्ट्राच्या उन्नतीकरिता आणि आखिल मानवतेच्या हिताकरिता चंदनासारखं झिजवणे."
Website – www.yadnya.in
Email –
Aditya Bapat   : 09860376988
Ashok Sawant : 09869157308
Kelkar, Pune : 9822018385 / 9011697688
Books are also available at
8888 300 300