"वासुदेव उवाच"
"सेवा करतो आहोत म्हणजे आपण आपल्यावरच उपकार करतो आहोत ही भावना मनात बाळगल्याशिवाय मनात समता येणार नाही."
 १. यज्ञ कार्यक्रम  २०१९ (गायत्री गार्डन, हॉटेल वेंकीज जवळ, कात्रप रोड, बदलापूर पूर्व)
Google Map link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१) दि. १३ जानेवारी  २०१९: श्री गणेश यज्ञ
२) दि. १० फेब्रूवारी  २०१९: श्रीयज्ञ
३) दि. ४ मार्च  २०१९, सोमवार, महाशिवरात्री विशेष: श्री रुद्र स्वाहाकार आणि आरोग्य यज्ञ 
४) दि. १० मार्च  २०१९: महिम्न स्वाहाकार
५) दि. १४ एप्रिल  २०१९: श्री रामनवमी निमित्त श्री रामरक्षा यज्ञ
६) दि. १२ मे  २०१९: गायत्री यज्ञ (श्री आद्य शंकराचार्य स्तोत्रे)
७) दि. ९ जून  २०१९: श्री गंगादशहरा यज्ञ
८) दि. १४ जुलै  २०१९: नर्मदा लहरी स्वाहाकार
९) दि. ११ ऑगस्ट २०१९: श्री दत्त यज्ञ (गुरु पौर्णिमा) आणि १२ ऑगस्ट: श्री सत्य दत्त पूजा
१०) दि. ८ सप्टेंबर  २०१९: श्री गणेश यज्ञ
११) दि. २२ सप्टेंबर  २०१९: पितृ यज्ञ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१२) दि. १३ ऑक्टोबर २०१९: शतचंडी स्वाहाकार
१३) दि. १० नोव्हेंबर  २०१९: श्री विष्णु यज्ञ
१४) दि. ८ डिसेंबर  २०१९: गीता जयंती विशेष यज्ञ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
२. प्रचार व प्रसार कार्यक्रम
१) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय - दिनांक ९ मार्च, २०१९: श्रीदत्तमहाराज अष्टेकर समाधी स्थान, आष्टा, जिल्हा सांगली
२) 
अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय - दिनांक  २४ मार्च, रविवार, दत्त मंदिर, हनुमान रोड, पार्ले पूर्व, सायंकाळी ५.०० ते ७.००
३)  (अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्राचे  सामूहिक पठण व प्रतीक हवन.- दिनांक ७ एप्रिल २०१९ (रविवार)- वेळ :सायंकाळी ४.३० ते ७.३०, स्थान : श्री  घैसास  दत्त  मंदिर, नाशिक रोड , नाशिक

४) (अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्राचे सामूहिक पठण व प्रतीक हवन -दिनांक : २६ मे  २०१९  (रविवार), वेळ : सायंकाळी ५.१५ ते ८.१५  स्थान : श्री चोगले कुटुंबियांचे श्री राम हनुमान  पंचायतन मंदिर  सभागृह, राम मंदिर रोड, बाभई  नाका, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई -९१ 
५) नर्मदाष्टकम् स्तोत्रपठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक- ३० जून २०१९, रविवार  वेळ- सकाळी ९ ते दुपारी १२.३०
स्थान: मसूराश्रम, रोड नंबर ४, पांडुरंग वाडी, गोरेगाव पूर्व, मुंबई - ४०००६३
६) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र सामूहिक पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक 28 जुलै 2019, वेळ सकाळी १० ते १
स्थान: हॉटेल श्री स्वामी समर्थ , १९३, वज्रेश्वरी रोड , कन्या विद्यालायासमोर , भिवंडी वज्रेश्वरी - ४०१२०४
७) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ (शनिवार) स. १०.३० ते १.३० स्थान- श्रीरंग अवधूत आश्रम, दत्त मंदिर,  तळेगाव (अंजनेरी), त्र्यंबकेश्वर रोड, नाशिक
८) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय- दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ (शनिवार) सायं. ५.३० ते ७.३० स्थान- श्री पेंटर दत्त मंदिर, नाशिक शहर
९) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ (शनिवार), दु. ४.३० ते ७.३० स्थान- विठ्ठल रखुमाई देवस्थान, लोकमान्य टिळक रस्ता, दहिसर पश्चिम, मुंबई 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
१०) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१९ सकाळी ९.३० ते १२.३० 
स्थळ- श्रीगजानन महाराज मंदिर, नवीन आनंद नगर, तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे
अधिक माहितीसाठी संपर्क- 99301 37439 / 98208 72065 / 90116 97688
११) दत्तात्रेय स्तोत्र- हवन, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम, दिनांक- २० ऑक्टोबर २०१९, वेळ ९.३० ते १,
पत्ता- श्रीदत्त मंदिर, मिलिंद को-ऑप हौसिंग सोसायटी समोर, लोकमान्य टिळक रोड, गोराई नगर, बोरिवली पश्चिम, मुंबई 
अधिक माहितीसाठी संपर्क- 97732 65157 / 99301 37439 / 98208 72065
१२) एक दिवसीय कृतज्ञता यज्ञ सोहळा, दिनांक- १७ नोव्हेंबर २०१९ स. ९ ते ४, स्थळ- आळंदी, पुणे 
अधिक माहितीसाठी संपर्क- 91670 14764 / 83691 17601 / 98208 72065