"वासुदेव उवाच"
"जे पाप पुण्याच्या चक्रातून मनुष्याला तारून नेतं ते तीर्थ."
 १. यज्ञ कार्यक्रम  २०१९ (गायत्री गार्डन, हॉटेल वेंकीज जवळ, कात्रप रोड, बदलापूर पूर्व)
Google Map link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१) दि. ८ डिसेंबर  २०१९: गीता जयंती विशेष यज्ञ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१) १२ जानेवारी: श्री गणेश यज्ञ
२) ९ फेब्रुवारी: श्री यज्ञ
३) २१ फेब्रवारी (शुक्रवार): महाशिवरात्री निमित्त रुद्र स्वाहाकार (विशेष यज्ञ)
४) ८ मार्च: महिम्न स्वाहाकार
५) २ एप्रिल (गुरुवार): रामनवमी निमित्त रामरक्षा यज्ञ (विशेष यज्ञ)
६) १२ एप्रिल: गायत्री यज्ञ
७) १० मे: श्री शंकराचार्य स्तोत्र यज्ञ
८) १४ जून: गंगादशहरा यज्ञ
९) १२ जुलै: श्री दत्त यज्ञ (गुरुपौर्णिमा)
* २ ऑगस्ट, रविवार: श्री सत्य दत्त पूजा
१०) ९ ऑगस्ट: नर्मदा लहरी स्वाहाकार
११) १३ सप्टेंबर: पितृ यज्ञ
१२) ११ ऑक्टोबर: शतचंडी स्वाहाकार
१३) ८ नोव्हेंबर: विष्णु यज्ञ
१४) २२ नोव्हेंबर: हरिहर यज्ञ (बाह्य यज्ञ)
१५) १३ डिसेंबर: गीता - गीताई यज्ञ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
२. प्रचार व प्रसार कार्यक्रम
२०१९ मध्ये झालेले कार्यक्रम-
१) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय - दिनांक ९ मार्च, २०१९: श्रीदत्तमहाराज अष्टेकर समाधी स्थान, आष्टा, जिल्हा सांगली
२) 
अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय - दिनांक  २४ मार्च, रविवार, दत्त मंदिर, हनुमान रोड, पार्ले पूर्व, सायंकाळी ५.०० ते ७.००
३)  (अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्राचे  सामूहिक पठण व प्रतीक हवन.- दिनांक ७ एप्रिल २०१९ (रविवार)- वेळ :सायंकाळी ४.३० ते ७.३०, स्थान : श्री  घैसास  दत्त  मंदिर, नाशिक रोड , नाशिक

४) (अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्राचे सामूहिक पठण व प्रतीक हवन -दिनांक : २६ मे  २०१९  (रविवार), वेळ : सायंकाळी ५.१५ ते ८.१५  स्थान : श्री चोगले कुटुंबियांचे श्री राम हनुमान  पंचायतन मंदिर  सभागृह, राम मंदिर रोड, बाभई  नाका, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई -९१ 
५) नर्मदाष्टकम् स्तोत्रपठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक- ३० जून २०१९, रविवार  वेळ- सकाळी ९ ते दुपारी १२.३०
स्थान: मसूराश्रम, रोड नंबर ४, पांडुरंग वाडी, गोरेगाव पूर्व, मुंबई - ४०००६३
६) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र सामूहिक पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक 28 जुलै 2019, वेळ सकाळी १० ते १
स्थान: हॉटेल श्री स्वामी समर्थ , १९३, वज्रेश्वरी रोड , कन्या विद्यालायासमोर , भिवंडी वज्रेश्वरी - ४०१२०४
७) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ (शनिवार) स. १०.३० ते १.३० स्थान- श्रीरंग अवधूत आश्रम, दत्त मंदिर,  तळेगाव (अंजनेरी), त्र्यंबकेश्वर रोड, नाशिक
८) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय- दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ (शनिवार) सायं. ५.३० ते ७.३० स्थान- श्री पेंटर दत्त मंदिर, नाशिक शहर
९) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ (शनिवार), दु. ४.३० ते ७.३० स्थान- विठ्ठल रखुमाई देवस्थान, लोकमान्य टिळक रस्ता, दहिसर पश्चिम, मुंबई 
१०) अघोरकष्टोध्दरण स्तोत्र पठण तथा प्रतीक हवन- दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१९, श्रीगजानन महाराज मंदिर, नवीन आनंद नगर, तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे
११) दत्तात्रेय स्तोत्र- हवन, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम, दिनांक- २० ऑक्टोबर २०१९, श्रीदत्त मंदिर, मिलिंद को-ऑप हौसिंग सोसायटी समोर, लोकमान्य टिळक रोड, गोराई नगर, बोरिवली पश्चिम, मुंबई 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
१२) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि प्रतीक हवन-
दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ (शनिवार), वेळ: दुपारी ३.३० ते  ६.४५,
स्थान : श्री यशवंत महाराज पटांगण, गंगा घाट, नाशिक-१
अधिक माहितीसाठी संपर्क- 94038 78892 / 86250 16437 / 99301 37439 / 98220 18385
१३) श्रीवासुदेव व्याख्यानमाला (वर्ष पहिले)
विषय- भारतीय तत्त्वविचारांचा वेध   व्याख्याते- श्री आदित्य बापट 
शुक्रवार २७ डिसेंबर २०१९- भारतीय तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप आणि वेद विचार 
शनिवार २८ डिसेंबर २०१९- वेदांत विचार आणि अवैदिक दर्शन 
रविवार २९ डिसेंबर २०१९- आचार्यांचे विचार ऋण 
वेळ- दररोज सायं. ६ ते ८.३०  
अधिक माहितीसाठी संपर्क- 99301 37439 / 99209 92307 / 98220 18385
१४) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि प्रतीक हवन- दिनांक १८ जानेवारी २०२०, स्थळ- धुळे
१५)  दत्तात्रेय स्तोत्र पठण आणि प्रतीक हवन- दिनांक १९ जानेवारी २०२०, स्थळ- नंदुरबार 
१६) अघोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण आणि ग्रंथ परिचय- सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा-  99301 37439 / 98208 72065