"वासुदेव उवाच"
"आपल दुष्कर्म हेच आपल्या दु:खाचे प्रमुख कारण आहे, हे लक्षात घेऊन आपण दु:खात शांत राहिलं पाहिजे."