"वासुदेव उवाच"
"परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम असल्याने सुखाच्या गतकालीन अस्तित्वाचं दु:ख उगाळत बसू नये आणि स्मरण झालं तरी त्याचं चिंतन करू नये."