"वासुदेव उवाच"
"काही ‘नसणं’ हेच जिथे ‘असतं’ त्यालाच ध्यान म्हणतात."