"वासुदेव उवाच"
"पुरूषार्थ परायणता केवळ पुरूषांमध्येच आवश्यक आहे असं नाही, तर उत्तम शिष्यत्व अंगी बाळगण्यासाठी स्त्रियांमध्येही या गुणाची आवश्यकता आहे."