"वासुदेव उवाच"
"‘मला ईश्‍वर दर्शन झालं पाहिजे’, अशी तीव्र इच्छा होणं हे साक्षात्काराचं प्रथम बीज असतं."