"वासुदेव उवाच"
"सद्भावनेशिवाय केलेल्या साधनेला कवडीची किंमत नाही !"