"वासुदेव उवाच"
"मनुष्य जन्माचा आदि आणि अंतिम असा सर्वोच्च संकल्प म्हणजे, ‘मीच विश्‍व आहे, मीच ईश्‍वर आहे’, या सत्याची ओळख करून घेणं."